Pałaac Grochwitz, projekt budowlany Samuela Locke, 1736 (SLUB Dresden, nr inw. SLUB/KS B1711)
Pałaac Grochwitz, projekt budowlany Samuela Locke, 1736 (SLUB Dresden, nr inw. SLUB/KS B1711)

Grochwitz koło Herzberg/Elster było pierwszą własną posiadłością rycerską Heinricha von Brühla. Kupił ją w 1731 roku od Carla Gottlieba von Römera, mając wówczas 31 lat. W 1736 roku polecił wznieść tu imponujący pałac według projektu Samuela Locke‘a. Środkowy trakt budynku przykryty był kopułą, z której wychodziła latarnia i obelisk, nadając pałacowi indywidualnego akcentu.

W październiku 1757 roku król Prus Fryderyk II zajął pałac i polecił go splądrować. Niecały rok później, we wrześniu 1758 roku pruscy żołnierze spalili budynek. Ze względu na duże straty ekonomiczne hrabia Brühl sprzedał swoje posiadłości w Grochwitz i Rahnisdorf w roku 1761 Adolphowi Christianowi Wendlerowi. Za przychody ze sprzedaży kupił posiadłość rycerską Zschepplin. Następnie miały miejsce kolejne zmiany własnościowe. W roku 1783 ponownie wybuchł pożar w pałacu. Istniejąca dziś budowla pochodzi głównie z XIX wieku. Po reformie rolnej pałac wykorzystywany był jako internat. W roku 1992 spaliły się dach i wieża, ale zostały odbudowane.

Obecnie: Pałac Grochwitz jest wykorzystywany jako hotel.

www.schloss-grochwitz.de

Projekt ten został sfinansowany przez:

images/banners/sponsor2.png#joomlaImage://local-images/banners/sponsor2.png?width=168&height=100

Landkreis Bautzen

images/banners/sponsor3.png#joomlaImage://local-images/banners/sponsor3.png?width=168&height=100

Schloss Seifersdorf

images/banners/sponsor1.png#joomlaImage://local-images/banners/sponsor1.png?width=168&height=100

Freundeskreis Schlösserland Sachsen e.V.

Freundeskreis Schlösserland Sachsen e.V.

In Kooperation mit Schlösserland Sachsen | www.schloesserland-sachsen.de
Stauffenbergallee 2a | 01099 Dresden | Telefon +49 3521 4920797 | Telefax +49 351 56391-1009 | service@schloesserland-freundeskreis.de | www.freundeskreis-schlösserland.de